Privacybeleid

Joint International B.V. privacy verklaring

Ons website-adres is: https://www.heatsealtransfers.nl/


Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Herman Schartman, Schartman Beheer | Joint International B.V. | vloerprotect.nl | heatsealtransfers.nl


1.Joint International B.V

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Joint International B.V. Joint International B.V. is een onafhankelijk aanbieder, adviseur en de ideale partner voor nonwoven, lamineer media en technische textiel. Wij onderhouden contact met de meeste fabrikanten in Europa en leveren onze klanten het best mogelijke product direct vanuit de fabriek. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Joint International B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Joint International B.V., neem dan gerust contact op! info@jointint.com | +31(0)318 304 825 | Inductorstraat 11 C | 3903 KA | Veenendaal, Nederland | BTW nr.NL 008997111B01 | kvk 12027162

Joint International B.V. is een besloten vennootschap, welke wordt gedreven door Herman Schartman, deze regels gelden ook voor onze dochter V.O.F. Joint Zeefdruk Transfers en onze website vloerprotect.com

2.Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Joint International B.V.. Deze worden hieronder toegelicht. 01.Het voldoen van contractuele verplichtingen Joint International B.V. koopt en levert producten en diensten en gaat daarmee verplichtingen aan jegens leveranciers en klanten. Hiervoor zijn de contactgegevens van de zakelijke relaties nodig en opgeslagen. Tevens heeft Joint Int. personeel in dienst. De gegevens van het personeel zijn ook opgeslagen zodat aan de contractuele verplichtingen kan worden voldaan. 02. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Joint International B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3. Analytics De website van Joint International B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

4. Opslag periode Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Joint International B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke of fiscale regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.Beveiliging Joint International B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Joint International B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Joint International B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Joint International B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Joint International B.V. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

6. Jouw rechten

01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Joint International B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Joint International B.V.. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Joint International B.V.. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Joint International B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Joint International B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Joint International B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Joint International B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Joint International B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@jointint.com onder toezending van een kopie idbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07.Plichten Joint International B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Joint International B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Joint International B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@jointint.com | +31(0)6 41 20 20 30 | Inductorstraat 11 C | 3903 KA  | Veenendaal, Nederland | BTW nr.NL 008997111B01 | kvk 12027162